Προθεσμία πληρωμής μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου.

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια των  ασφαλιστικών εισφορών του Αυγούστου 2023  για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες. 

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, εφόσον δεν εξοφληθούν έως 09/10/2023, θα μεταφερθούν στο ΚΕΑΟ.

22/09/2023