ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ

Η βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων ήδη λειτουργεί στην Ελλάδα και συμβάλει στην αύξηση του τουρισμού.

Οι διατάξεις που έχει θεσπίσει το Ελληνικό Κράτος υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που εκμισθώνουν το ακίνητό τους μέσω των ψηφιακών πλατφορμών να εγγράφονται στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής και να υποβάλουν δηλώσεις για τη χρονική διάρκεια μίσθωσης και το ποσό που έλαβαν.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει για εσάς τη διαχείριση των δηλώσεων καθ’ όλη τη περίοδο εκμίσθωσης και προβλέπει το πληρωτέο φόρο που αναλογεί, μέσα στα χρονικά περιθώρια που προβλέπονται.