ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΩΝ

Η συμβολή των λογιστών πρέπει να έχει κύριο λόγω στη κοινωνία των συνεχών αλλαγών.

Απευθυνθείτε σε εμάς για οποιαδήποτε διαδικασία χρήζει συμβουλής από καταξιωμένους συμβούλους.

Μερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι οι ακόλουθες.

  • Υπολογισμός του φόρου που αναλογεί στη δήλωση των εισοδημάτων σας.
  • Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης για την πιο συμφέρουσα λύση και την αποφυγή υψηλής φορολόγησής σας.
  • Φοροτεχνικές συμβουλές για χειρισμό θεμάτων τεκμηρίων και πόθεν έσχες για την αποφυγή επιβαρύνσεών από πρόσθετους φόρους.
  • Συμβουλές αγοράς και πώλησης περιουσιακών στοιχείων
  • Καθοδήγηση για τη μείωση του φόρου που αντιστοιχεί στο εισόδημα από ακίνητα.
  • Υπολογισμός υπολοίπου κεφαλαίου προς ανάλωση, παρελθόντων ετών.
  • Συμβουλές σε εργατικά – ασφαλιστικά θέματα.