ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Οι υπόχρεοι υποβάλλετε αρχική δήλωση «Πόθεν έσχες»:

  • μέσα σε 90 ημέρες από την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας που σας καθιστά υπόχρεους
  • εφόσον η περιουσιακή σας κατάσταση δεν ήταν γνωστή στο όργανο ελέγχου στις 31/12 του προηγούμενου έτους

Στη συνέχεια, δηλώνετε στην ετήσια δήλωσή σας μόνον τις μεταβολές της περιουσιακής σας κατάσταση κατά το χρονικό διάστημα που αφορά η δήλωση.