ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση ομογενών στην Ελλάδα, την λογιστική εξυπηρέτηση και την διεκπεραίωση πάσης φύσεως εργασιών. Σας εξυπηρετούμε σχετικά με όλες τις υποχρεώσεις σας προς την Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού ως φορολογικοί αντιπρόσωποι σας, για την  υποβολή δηλώσεων εισοδήματοςακινήτων, έκδοση πιστοποιητικών, ενημερότητες, πληρωμές φόρων κ.λ.π., μετά από συνεννόηση μαζί μας.

Σας ενημερώνουμε την στιγμή που σας ενδιαφέρει για τις τελευταίες εξελίξεις και τις τελικές αποφάσεις των νόμων για την διασφάλιση της περιουσίας σας και την έγκαιρη φορολογική σας τακτοποίηση.

Για όλους τους Κατοίκους Εξωτερικού αναλαμβάνουμε θέματα όπως:

  • Αλλαγή φορολογικής κατοικίας
  • Ορισμός Φορολογικού Εκπροσώπου
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Φόρο Ακίνητης Περιουσίας
  • Παρακολούθηση Εκκρεμών Υποθέσεων
  • Ενημέρωση για επίκαιρα θέματα