ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

Ο υπολογισμός της μισθοδοσίας είναι από τις σημαντικότερες υποχρεώσεις μιας επιχείρησης.

Γνωρίζοντας τις συνεχείς αλλαγές στον Εργασιακό νόμο, το γραφείο μας αναλαμβάνει τον πλήρη έλεγχο και διαχείριση των διαδικασιών για τη σωστή και έγκυρη έκδοση μισθοδοσίας.

  • Προϋπολογισμός κόστους μισθοδοσίας
  • Σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων
  • Ενημέρωση σε θέματα αδειών
  • Σύνταξη εντύπων υποβολής σε ΕΦΚΑ, ΕΡΓΑΝΗ και ΣΕΠΕ
  • Έγκαιρη πληροφόρηση για κάθε αλλαγή στην εργατική νομοθεσία
  • Σύνταξη Ατομικής Σύμβασης Εργασίας

Προγράμματα Δ.ΥΠ.Α.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την παρακολούθηση των επιδοτούμενων προγραμμάτων και την υποστήριξη των επιχειρήσεων για τις επιδοτούμενες θέσεις εργασίας μέσω των προγραμμάτων Δ.ΥΠ.Α..