ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Οργάνωση και επίβλεψη εσωτερικών λογιστηρίων επιχειρήσεων.

Δυνατότητα αναδιοργάνωσης λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής

Το λογιστικό γραφείο μας προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες σε όλων των κατηγοριών βιβλία, λειτουργώντας ως εξωτερικός λογιστής ή εξωτερικός υπεύθυνος λογιστηρίου. Το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, με την πολυετή εμπειρία του ,  την πλήρη γνώση της λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας, αναλαμβάνει την τήρηση και την πλήρη λογιστική παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησή σας, την αποστολή μέσω TAXISNET όλων των ηλεκτρονικών δηλώσεων, ενώ παράλληλα αναλαμβάνουμε το σύνολο των συναλλαγών σας με τις ΔΟΥ.

Στον τομέα αυτό σας παρέχουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

Παρέχεται διαρκής παρακολούθηση της οικονομικής πορείας της επιχείρησης και έγκαιρη ενημέρωση του επιχειρηματία για τις όποιες κινήσεις πρέπει να ακολουθήσει.