ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Η πολύχρονη εμπειρία μας επάνω στο τομέα της διαχείρισης μιας πολυκατοικίας, το γραφείο μας μπορεί να αναλάβει με επιτυχία την ομαλή λειτουργία των οικονομικών της  πολυκατοικίας σας.

  • Τήρηση βιβλίων εσόδων – εξόδων
  • Ταμειακές ροές και παρακολούθηση των κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών
  • Αναλυτικό ιστορικό πληρωμών και οφειλών των διαμερισμάτων
  • Εκτέλεση πληρωμών  
  • Διαχείριση μισθωτηρίων
  • Φορολογική Δήλωση Νομικών Προσώπων
  • Υποβολή και παρακολούθηση Επιδόματος  Θέρμανσης