ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Το γραφείο μας έχει ενταχθεί στο Ειδικό Μητρώο Πιστοποιημένων Επαγγελματιών βάσει της με αρ. πρωτ. 443870/Σ.140711/04-11/21 διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ με αριθμό μητρώου Νο.338 προκειμένου στην απονομή συντάξεων.

Από Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021 οι πιστοποιημένοι λογιστές και δικηγόροι θα μπορούν να επιλέγονται από τους ασφαλισμένους για να αναλάβουν την έκδοση της σύνταξής τους. 

Κλείστε ραντεβού μέσω τις ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ με το κοντινότερο πιστοποιημένο σύμβουλο.

Καλέστε μας στο +30 211 400 22 74 για πληροφορίες ή στείλτε μας το ερώτημά σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@gatax.gr.